WINDSOR CHAIRS, HANDCRAFTED IN THE SNOWDONIA NATIONAL PARK, UK

  CADERIAU WINDSOR WEDI EI WNEUD Â LLAW YN ERYRI

Geraint handcrafts Windsor chairs using traditional green wood working techniques in much the same way as was done over 200 years ago. Drawing on his experience as a craft engineer at Rolls Royce, Geraint combines his engineering eye for detail with a passion for traditional chair making.

His workshop is located on the family farm in the Snowdonia National Park, Wales.

Defnyddia Geraint dechnegau coed gwyrdd traddodiadol wrth greu ei gadair Windsor, yn yr un modd ag y’i gwnaed 200 mlynedd yn ôl. Gan dynnu ar ei brofiad fel peirannydd crefft yn Rolls Royce, cyfuna Geraint ei lygad proffesiynol am fanylder gyda’i angerdd dros gadeiriau traddodiadol.

Ar y fferm deuluol, ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae gweithdŷ Geraint.

Currently featured at: