ABOUT GERAINT

I am fortunate enough to live on a small farm situated in the beautiful Dysynni valley in North Wales. In my workshop I create chairs with hand harvested wood, some from the farm and the remainder sourced as locally as possible.

 

I left home at sixteen to serve an apprenticeship in engineering at Rolls Royce. This is where I learnt the attention to detail that you will see in the chairs.

I have been lucky enough to have had a varied life including ten years living and working in Calabar, Nigeria. While there I was introduced to green woodworking by a wonderful volunteer, who was teaching carpentry to some of the local youths. He left a lasting impression on me, and years later on returning home, I felt inspired to turning my talents into building beautiful hand crafted chairs.

My intention is to build a chair that will provide you with comfort and add beauty to your home until the day that you decide to pass it down to the next generation.

HANES GERAINT

Rwy'n ddigon ffodus i fyw ar fferm fechan yng nghwm hardd Dysynni yng Ngogledd Cymru. Yn fy ngweithdy, rwy'n creu cadeiriau gyda choed wedi'i gynaeafu â llaw, rhai o'r fferm a'r gweddill a geir mor lleol â phosib.

Gadewais adref yn un ar bymtheg i weini prentisiaeth mewn peirianneg yn Rolls Royce. Dyma lle dysgais y sylw at fanylion y byddwch yn eu gweld yn y cadeiryddion.

Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael bywyd amrywiol gan gynnwys deng mlynedd yn byw ac yn gweithio yn Calabar, Nigeria. Tra'n fy mod, fe gyflwynwyd i waith coed gwyrdd gan wirfoddolwr gwych, a oedd yn addysgu gwaith coed i rai o'r ieuenctid lleol.

 

Gadawodd argraff barhaol imi, a blynyddoedd yn ddiweddarach ar ôl dychwelyd adref, teimlais fy ysbrydoli i droi fy nhalentau i adeiladu cadeiriau hardd â llaw.